DOMOV

V projektu e-Civeles univerze, raziskovalni centri in organizacije za izobraževanje od-raslih združujejo prizadevanja za razvoj socialnih modelov, v katerih lahko državljani okrepijo medgeneracijsko komunikacijo in kulturno zavest med ljudmi iz različnih kul-turnih kontekstov.

Na področju Evropske unije si prizadevamo doseči spoštovanje in razumevanje med različnimi kulturami. V tem smislu se projekt e-Civeles osredotoča na vest kulturnih izrazov ter družbene in državljanske kompetence. Izpopolnjuje spretnosti, s katerimi se učijo, kako se učiti, usposabljati komunikacijo in praktične veščine v digitalnem okolju ter razvijati zavest o kulturni dediščini v Evropi.

erasmus m

logo e civeles eu2018b pie