Cilji

Projekt e-Civeles temelji na naslednjih vidikih:

a) Vključitev in priložnosti za ranljive družbene skupine, npr. priseljenci.

b) spodbujanje IKT spretnosti prebivalstva, starejšega od 55 let.

c) socialne enakosti in človeške raznolikosti med državljani različnih geografskih območij in različnih starosti.

Zato so posebni cilji tega projekta naslednji:

- Spodbujati izboljšanje digitalnih, jezikovnih in kognitivnih sposobnosti ciljnih skupin.

- Spodbujati socialno vključenost z ozaveščanjem o zgodovinski in kulturni dediščini v evropskem kontekstu

- Spodbujati posodabljanje učiteljev na tem področju.

logo e civeles eu2018b pie